KIEDY KOCHASZ NAJBARDZIEJ

LOVI

dir / d.o.p

Marcin Morawicki | HART

Photographer

Marta Wojtal

set designer

Piotr Piwowar

offline edit

Bartosz Maliszewski

grading

Piotr Putko

sound design

GŁOŚNO